Detectiesystemen

Door de installatie van buitendetectoren kunnen personen op afstand reeds gedetecteerd worden zodoende een bericht van inbraak te kunnen melden aan de klant.

Dergelijke systemen worden gekoppeld aan een doormelding zodat u op de hoogte wordt gebracht van dit voorval alvorens men binnen het gebouw is. Deze vroegtijdige detectie kan ervoor zorgen dat men de tijd niet heeft uw gebouw te betreden en vergroot dus de pakkans.

Men kan gebruik maken van volumetrische detectie (ruimte detectie) als ook van perimeter detectie (afbakenen via virtueel hek). Indien je hierover meer informatie wenst, gelieve ons te contacteren via mail of telefoon.

Paxton SIP